FOTOVOLTAIKA-Národní plán obnovy

Společnost M+D MARKET s.r.o. se ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy účastní projektu s názvem „MD MARKET FVE“, registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0­.0/22_001/0003123 . Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu byla na budovu společnosti instalována fotovoltaická elektrárna s cílem zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a energetickou soběstačnost.

26.10.2023 Snídejte s M+D ≫